[Company Logo Image]

Probni rad .. Nalazi dostupni liječnicima u ordinaciji odmah nakon obrade !

Home ] Pretraga ] O zavodu ] [ Uzorci ] Usluge ] Komentar ]

 

Galerija

Bakterije

Linkovi

Statistika

UPUTA ZA UZIMANJE UZORAKA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU 

                           

OBRISAK NAZOFARINKSA

OBRISAK  ŽDRIJELA

ISKAŠLJAJ

URIN

OBRISAK URETRE

OBRISAK CERVIKSA

OBRISAK RANE

BAKTERIOLOŠKA OBRADA STOLICE

PARAZITOLOŠKA OBRADA STOLICE

HEMOCCULT

KRV ZA SEROLOGIJU

                                              

OBRISAK NAZOFARINKSA , Obrisak se uzima sterilnim tankim elastičnim štapićem sa vatenim vrhom. Jednom rukom se učvrsti čelo pacijenta, a drugom rukom  se polagano uvodi štapić bez doticanja vestibuluma, pored toga štapić se lagano rotira oko svoje osi. Uvodi se oko desetak centimetara u nazofarinks, te ondje ostavi desetak sekundi. Nakon izvlačenja štapića pacijent obično kiše i suze mu oči, a što je uobičajena pojava.

Djecu treba nagovoriti na obrisak i uspostaviti dobar kontakt. Manju djecu treba roditelj postaviti u krilo, te nogama fiksirati nožice, a rukama ručice.

U obrisku nazofarinksa mogu se naći uzročnici upale srednjeg uha Streptococcus pneumoniae, Haemophylus influenzae, Moraxella catarrhl., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.

Negativan nalaz gotov je za 48 sati, a za izolaciju i ATB + 24 h.

Povratak na početak

 OBRISAK ŽDRIJELA , Obrisak ždrijela uzima se debljim sterilnim štapićem sa vatenim vrhom. Pacijent široko otvori usta i izgovara dugo A, a istovremeno se jezik potiskuje prema dolje. Štapićem se u usnu šupljinu ulazi ravno ne dotičući jezik ni zube. Vatenim vrhom široko se obrišu nepčani lukovi, tonzile i orofarinks.

U obrisku ždrijela uglavnom se traži Streptococcus pyogenes.

Pozitivan ili negativan nalaz gotov je za 24 h.

Povratak na početak

ISKASLJAJ

Iskašljaj se uzima odmah nakon buđenja, a prethodno se isperu usta običnom vodom. Pacijentu se objasni da se mora dobro nakašljati te sadržaj ispljunuti u STERILNU KUTIJICU. Iskašljaj se do dostave ostavi na sobnoj temperaturi.

Obrada traje 72 h. U iskašljaju se mogu naći Streptococcus pneumoniae, Haemophylus influenzae, Klabsiellae pneumoniae, Staphylococcus aureus.

Na zahtijev na uputnici "sputum na BK" radimo mikroskopski preparat obojen po Ziehl – Neelsenu na acidorezistentne bacile.

Povratak na početak

URIN

Urin se uzima u STERILNU BOČICU. Pacijenta se naruči na prvi jutarnji urin uz prethodno pranje spolovila, te mu se objasni da prvi mlaz pusti u školjku, a drugi da uzme u bočicu. Urin do dostave treba držati u hladnjaku na +4   0C.

Obrada sterilnog urina traje 24 h, a izolacija patogene klice traje sa ATB-om još 24 sata, rijetko kada dulje.

Najčešće se izolira E.coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus beta-haemolit.gr "B" (kod trudnica)

Kod kateteriziranih bolesnika urin za bakteriološku obradu treba uzeti iz vrata katetera koji se prethodno obriše 70%-tnim alkoholom punkcionom iglom i špricom.

Povratak na početak

OBRISAK URETRE – bakteriološki, za mikoplazmu i klamidiju

Obrisak uretre uzima se kod muškaraca sterilnim tankim elastičnim štapićem tako da se prepucij potegne prema gore, a štapić sa vaticom uvede u uretru oko 2 cm i lagano zarotira.

U obrisku uretre uglavnom se traži Neisseria gonorrhoeae.

Obrisak je obrađen za 72 h.

Obrisak uretre na mikoplazmu i klamidiju : vidi pod obrisak cerviksa.

OBRISAK CERVIKSA – bakteriološki, na mikoplazmu i na klamidiju

Obrisak cerviksa uzima ginekolog. U obrisku osim N.gonorrhoeae traže se aerobne i anaerobne bakterije kao i Candida albicans.

Obrada ovog materijala traje nešto duže, 72 h ili 96 h. Nalaze obriska na klamidije izdajemo svake srijede.

PREPORUKE ZA UZIMANJE BRISA CERVIKSA ZA MIKROBIOLOŠKU PRETRAGU – bakteriološki, za mikoplazme i klamidije

odstraniti sluz sa površine cerviksa sterilnim brisom

uzeti bris endocerviksa za bakteriološku obradu (npr za BHS – B)

uzeti bris endocerviksa za mikoplazme i uroniti bris u transportnu podlogu za mikoplazme, dobro protresti bris u bočici, te bris odbaciti , a bočicu dostaviti u mikrobiološki laboratorij – može se čuvati do 5 sati na sobnoj temperaturi ili do 48 sati u hladnjaku na 2 – 8 0C

uzeti bris endocerviksa za klamidije – koristiti bris iz kita za klamidije

bris uvesti do 1 cm u endocervikalni kanal i rotirati ga 5 – 10 sek da se dobiju epitelne stanice

bris nakojem se vidi krv ili gnoj nije adekvatan i treba ga odbaciti

odmah nakon uzimanja bris rotirati po predviđenom mjestu na predmetnom stakalcu koje je priloženo u kitu za klamidije – označiti stakalce

pustiti da se osuši na sobnoj temperaturi

fiksirati preparat tako da se označeno mjesto prelije metanolom koji se nalazi u kitu – pustiti da metanol ispari na sobnoj temperaturi te poslati stakalce u mikrobiološki laboratorij čim prije ( može stajati u hladnjaku ako je dostava odgođena do sutradan)

Povratak na početak

OBRISAK RANE

Obrisak rane uzima se nakon što je rana očišćena sterilnom fiziološkom otopinom. Vatenim vrhom štapića dobro se pobriše dno rane u "cik – cak" potezu od ruba do ruba.

U fistule se uvodi tanki štapić kroz kanal sve dok se ne osjeti otpor uz prethodno ispiranje fistule sterilnom fiziološkom otopinom pomoću šprice.

Potrebno je uzeti dva obriska.

Obrada obriska rane traje 72 h.

Povratak na početak

BAKTERIOLOŠKA OBRADA STOLICE

Stolica se uzma u posudicu sa žličicom i to veličine lješnjaka te se kutijica dobro zatvori. Kod odraslih osoba u stolici se traže Salmonella,sp.i Shigella sp.,  Kod djece, ako nije drugačije naznačeno, traži se još i Campylobacter sp., Yersinia enterocolitica, enteropatogena  E.coli te Cryptosporidium. Kod djece do 2 godine radi se i latex test na Rota viruse.

Negativna stolica uglavnom je gotova za 48 sati.

Povratak na početak

PARAZITOLOŠKA OBRADA STOLICE

Jajašca i ciste crijevnih nametnika traže se u 3 uzastopne stolice zbog neravnomjernog izlučivanja jajašca i cista. Dovoljna je  1 uputnica – stolica " na parazite x 3 "

Za dokaz Enterobius vermicularis uzima se analni otisak i to ujutro prije pranja tako da se trakica seloteipa palcem pritisne na analni otvor i zatim nalijepi na predmetno staklo.

Parazitološka obrada stolice traje 24 sata.

Povratak na početak

HEMOCCULT

Test za tragove krvi u stolici. Potrebno je uzeti tri uzastopne stolice, a dovoljna je jedna uputnica – " Hemoccult x 3 "

Povratak na početak

KRV ZA SEROLOGIJU

Krv za serološke pretrage vadi se iz kubitalne vene 5 – 10 ml u vakumtajnere. Pacijent za vađenje krvi treba biti NATAŠTE. Krv se vadi svaki dan. U našem laboratoriju za sada se radi CRP (kvantitativni test), RF Latex test, Waaler – Rose, AST, ASTA, zatim Monostikon testovi i Paul Bunell, VDRL i TPHA, Pylori test za dokazivanje antitijela na Helicobacter pylori te markeri na hepatitis A i B , hladna aglutinacija (Mycoplasma pneumoniae).

 

Svaki uzorak za mikrobiološku obradu mora biti dobro označen imenom i prezimenom pacijenta te vrstom materijala , datum i sat uzimanja. Uz svaki uzorak mora biti dobro ispunjena uputnica , sa vrstom uzorka te naznakom što se od toga materijala želi dobiti uz dijagnozu i eventualno popratno objašnjenje (za kateterizirane bolesnike naznačiti "kateter – urin"). Dovoljna je jedna uputnica za više uzoraka.

 

SVI BRISEVI SE UZIMAJU U TRANSPORTNU PODLOGU, POHRANJUJU SE NA SOBNU TEMPERATURU DO 24 h.

SVE BOČICE MORAJU SE DOBRO ZATVORITI.

HITNE NALAZE U MOGUĆNOSTI SMO POSLATI TELEFAXOM.

SVE POTREBNO ZA UZIMANJE UZORAKA MOŽE SE DOBITI U MIKROBIOLOŠKOM LABORATORIJU , FLORIJANSKI TRG4, KOPRIVNICA.

Povratak na početak

 
Uzorci , kako ih čuvati ?

Usluge mikrobioloskog  laboratorija

 

Home ]

Send mail to comuter@computer-service-hr.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001 ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO KOPRIVNICA
Last modified: srpanj 05, 2001